HTML

Esettanulmány

Esettanulmány sorozatot indítottunk egy olyan ügyben, amiben célunk a precedens teremtés. Sok bérbeadó rémálma a jelenleg túl erős bérlői jogokkal való visszaélés. Ha ez előre megtervezve, tudatosan kivitelzve történik, akkor az szerintünk bűncselekmény, mert szándékosan, aljas anyagi érdekből akar a bérlő kárt okozni a bérbeadónak. Nem él a jogaival, hanem csak visszaél. Konkrétan kicsalják, majd ellopják az ingatlan tulajdonosától az ingatlan használati és hasznosítási jogát. Több részben mutatjuk be ezt az érdekes ügyet, meglátásainkat, észrevételeinket és természetesen minden lépést egy ilyen durva jogi visszaéléssel szemben!

Argelus Hungary Kft. elleni jogi eljárás 6. rész A követelésünk összegével fejeztük be az esettanulmányt. Most pedig a számok pontos háttérével foglalkozunk. De mielőtt rátérnénk, hogy honnan hová jutottunk, először röviden összefoglaljuk, hogy milyen mozgalmas is volt az elmúlt hat hét. Január közepén rágalmazási eljárás miatt volt egy személyes meghallgatás, ami igazán érdekes volt. A cégvezető és szülei, mint magánszemélyként jártak el, felolvasták "zöld erdőben jártam kék ibolyát láttam…” történetüket, de igazi csattanó is maradt a végére. Akkor álltak volna el a rágalmazási büntetőeljárás folytatásától, ha minden ügyet leállítunk, ha azonnal visszaszereltetjük a gázórát és…most figyeljenek…vastagbőr van az arcukon…mert karitatív módon hajléktalanokkal kellett volna foglalkozni xy pap mellett néhány hétig. Milyen aranyosak már, nem? Tartoznak, elfoglalva tartanak egy házat, de közben annyira bohócnak és ostobának néznek minket, mint egy véletlenül horogra akadt aranyhalat, akihez lehet három kívánságuk :) Mivel ez még viccnek is rossz volt, így maradt az eljárás megindítása. De alig telt el pár hét, már jött is a levél, hogy a kilakoltatás ügyében döntés született. Az első igazi kézzel fogható eredmény. Tűkön ülve vártuk, hogy a végrehajtó mikor tesz lépéseket.

Jött is a nagy meglepetés, amikor kiderült, hogy a végzés ellen halasztó hatállyal nem lehet fellebbezni, de a cégnek mégis sikerült. Sok hibával, sok fura és értelmezhetetlen véleménnyel, a már teljes jogi ellentmondásba keveredő helyzetről nem is beszélve, a bíróság aznap döntött a végrehajtás elhalasztásáról, amikor ők a papírjaikat beadták. Igazán érdekes fordulat volt, ami miatt újból papírozni kellett mindent. A halasztó végzés ellen fellebbeznünk kellett, ahogy külön észrevételeket is megfogalmazhattunk a cég fellebbezéséről Erről most többet nem is mondanánk. Hamarosan kiderül a folytatás. Inkább készültünk a február 20-i perre az elmaradt bérleti/lakáshasználti és közüzemi díjkról. Oda már el sem jött a cégvezető. Aznap reggel küldött egy faxot a bíróságra, betegségre hivatkozva. Az a fránya influenza járvány :) A bírónő fel is olvasta azt a zagyvaságot, ami továbbra is a „zöld erődben jártam…” mesére épült, jogilag semmi érdemi nem volt benne. Jöhet majd a következő tárgyalás, ahol majd kiderül, hogy a mese vs. valóság hogyan értékelhető egy bíró szemével. Részletek itt!

Címkék: nemfizető lakáshasználó önkényes lakáshasználó argelus hungary kft. gepfutar.hu argelus.hu mybells.net idizajn.hu iglove.hu

Argelus Hungary Kft. elleni jogi eljárás 5. rész De hiába minden rossz érzés, december 5-én megtörtént egy komoly akta leadása a rendőrségen. Elindítottuk végre a büntetőfeljelentést, még ha tudtuk is, az ügy szövevényes. De aki rászánja az időt és elejétől a végéig átnézni, figyel a részletekre, az megérti, hogy miért meríti ki ez az ügy ezt a tényállást.

Megtévesztés, jogellenes fenyegetés: Ebben az esetben arról van szó, hogy valakit a másik fél vagy egy harmadik személy, feltéve, hogy a másik fél erről tudott vagy tudnia kellett, megtévesztéssel vagy jogellenes fenyegetéssel vett rá a szerződés megkötésére, illetőleg valamilyen nyilatkozat megtételére. A megtévesztés tudatos tévedésbe ejtés, illetve tévedésben tartás. Meg kell jegyezni, hogy ha ez a magatartás kárt is okoz, az csalásnak, azaz bűncselekménynek minősül. A fenyegetés személyi vagy vagyoni hátrány kilátásba helyezése, amely irányulhat a szerződő fél ellen, de akár annak hozzátartozói ellen is. A fenyegetés akkor is megtámadási ok, ha valakit önmagában jogszerű magatartással fenyegetnek. A megtámadási határidő a megtévesztés felismerésekor, illetőleg fenyegetés esetén a kényszerhelyzet megszűntekor kezdődik.

Ezért dolgozunk már hónapok óta, hogy minél inkább alátámasszuk ezt. De már a kezdetek óta van egy momentum, amiért a szülőket újra és újra elővesszük, miközben jogilag a céghez semmi közük sincs. A lényeg pedig pont itt van. A cégvezető abban a július 13-án küldött nagyon hosszú emailben kijelenti, hogy az édesapja semmilyen szempontból nem kereshető a cég ügyeivel kapcsolatban. Mégis, amikor a kiprovokált egyeztetés elkezdődik ő maga szinte szóhoz sem jut. Nem érdekes? Dehogynem az, ezért is hangsúlyozzuk, hogy mennyire megtévesztő minden, a szerződésen kívüli szerep, a cégen kívüli szerep, de amikor helyzet van, ők diktálnak és a feltételeket ők szabják. De ezekkel a személyekkel mi mint cég semmilyen kapcsolatban nem vagyunk és nem is lehetünk. Ennek ilyen hosszú és részletes bemutatása után jöjjenek a képek, amik bizonyítják a két szülő szerepét és komolyan felvetik a felelősségüket, miközben jogi értelemben semmilyen felelősséget nem vállalhatnak és természetesen nem is vállalnak. Viszont a látszat mindennél fontosabb ebben az ügyben. Emlékeztetünk mindenkit, hogy a július 10 és 25 közötti időszakban a szülők szerepe hirtelen megnőtt, a cégvezetőé minimálisra csökkent. Részletek itt!

Címkék: nemfizető lakáshasználó önkényes lakáshasználó argelus hungary kft. gepfutar.hu argelus.hu mybells.net idizajn.hu iglove.hu

Argelus Hungary Kft. elleni jogi eljárás 4. rész A helyzet augusztus végére teljesen világos volt számunkra, hiszen egyre kevesebb szó esett a költözésről, a lakás átadásról. Elszámolási vitába akarta taszítani azt a nyilvávanló megtévesztő magatartást, aminek egyetlen céja az volt csalhasson és nekünk ezzel közvetlen anyagi kárt okozzon. Tiszában lehetett ugyanis azzal, hogy mi mint ingatlankezelő felelősséggel tartozunk az ingatlan tulajdonosa felé. Minden bérlő idő előtti elvesztése vagy a tartozásfelhalmozás mind mind költséget jelentenek nekünk. Szándékosan provokatív hozzáállása, az időhúzás és mellébeszélés, a helyzet teljes ellehetetlenítése mind ellenünk irányult. Olyan érzésünk volt, hogy személyesen a cég ellen folytat háborút, amiben ez az egyetlen és fő célja. Nem fizetni akar, nem pontosan érteni, hogy egy egy számla mögött milyen jogos követelés van. De az sem érdekelte mikor és hogyan fog elköltözni. Csak azt akarta, hogy nekünk mint cégnek szegezze a fegyvereit és támadást indítson minden fronton. Augusztus végére egyértelmű volt, hogy a cég betegesen ebben akarja kiélni üzleti sikertelenségét. A gepfutar.hu webshopja augusztus elejére teljesen leépült, ahogy a mybells.net „startup” projektje is megrekedt. A cégvezető mint a sarokba szorított és megsebzett vadkan jött nekünk minden erejével, hátha tud még félelmet kelteni.

Augusztus végéig megtörtént a fizetési meghagyás beadása a júliusi 9 és szeptember 19-ét érintő időszakról. Szeptember 19-ig lett ugyanis lakáshasználati díj és közüzemi díjak számolva. Auguszus 18-án kelt levelében ezt írja a cégvezető:

VI: Kiköltözés: A szerződésmódosítás szerint 2014. szeptember 30-i kiköltözésben állapodtunk meg meg, de az is felmerült, hogyha néhány nappal tovább maradunk az sem probléma. Alaposabban meg kívánjuk nézni legközelebb, hogy hová költözünk és azt is, hogy milyenek a szomszédok. Ne sürgessen! A kaucióm még mindig elegendő akár szeptember 20-ig is, mivel Ön nem állított ki korrekt rezsi számlákat

Teljesen önkényesen beszél a helyzetről. A kauciót addigra már felélte, mire ezeket a sorokat leírta. A korrekt elszámolást visszautasította, a költözés dátumát szeptemberre lebegtette. Mi pedig így még mindig mutatva a jóhiszeműséget, első körben csak szeptember 19-ig számláztunk ki mindent. Ezzel is érzékeltetve, hogy örülnénk ha szeptember 20-ig elmennének. Ha a kaució „szerintük” addig elég :)  Részletek itt!

Címkék: nemfizető lakáshasználó önkényes lakáshasználó szélhámos üzleti vállalkozás argelus hungary kft. gepfutar.hu argelus.hu mybells.net

argelus_hungary_kft3.jpgJúlius végére meg kellett értenünk, hogy csalás áldozatai lettünk, ahol minden előre meg volt tervezve, csak a határozott fellépésünk mindent felgyorsított, még a sokat tapasztalt és jól felkészült család számára is. Az ilyen csalás is pedig bűncselekmény, amit ilyenkor minden ilyen bérlő felháborodottan tagad. A kriminalisztikát nem ismerők számára is viszont ismerős lehet, hogy az elkövető ilyenkor saját magát inkább áldozatnak állítja be. Mindig rajta kívül álló okok miatt nem tud megtenni valamit. Az ő szándéka tiszta és jogilag fedhetetlen, de mindenki másé csak ellene irányúl, ezzel megsértve és kárt okozva neki. Az áldozati szerepben tetszelgés ezt a családot sem kerülte el. A cégvezető mintapéldája az ilyen kriminalisztikai személyiségnek.

Viszont a csalás tényét be is kell tudni bizonyítani, amihez bizonyítékokra volt szükség. A rendőrségi eljáráshoz nem csak egy jegyzőkönyv kell a mi vallomásunkról, hanem szükségünk van kézzel fogható bizonyítékokra. Így július végétől már erre helyeztük a hangsúlyt. A céggel való minden kommunikáció célja az volt, hogy minél inkább elárulja magát, minél inkább kiderüljön aljas szándéka és bűnös céljai. Ez pedig idő, mert ilyenkor minél több idő telik el, annál nyilvánvalóbbá válik minden. Az elveszített kaucióra is csak egy ideig lehet hivatkozni, hogy „azért nem fizetek, mert a kaucióm még fedez mindent”.  A szándékos nemfizetés és az ezzel szándékos károkozás idővel tagadhatatlan lesz. Az ingatlanból való el nem költözés is egy ideig kommunikálható úgy, hogy „idő kell az új ingatlan megtalalásához”, viszont 30, 60 majd 90 nap után már nincs miről beszélgetni azzal, aki nem megy el, de közben minden fizetési kötelezettségét megtagadja. Közben pedig ha még félreérthetően is kommunikál, esetleg teljesen egyértelműen hazudik, azzal csak saját magának árt.

Az ilyen bérlők előszeretettel hivatkoznak arra a szerződésre, aminek egyik pontját sem tartják be. Vitatja a szerződés megszűnését, szerinte a szerződés él és virul, ő pedig ehhez tartja magát. Ez a cég is foggal körömmel kapart minden megnyilvánulásában, hogy a szerződés nem szűnt meg és a kaucióját nem veszítheti el. De amikor a tartozás már meghaladja a kauciót, akkor ez az érvelés is hirtelen megszűnik. Lehet értelmetlen szájkaratékat folytatni, hogy a bérlő szerint vagy éppen szerintünk mekkora a tartozása, de a legjobb mód a pontos elszámolás erre. Így mindent megtettünk azért, hogy a cég a lehető legpontosabb elszámolásokat kapja, terv szerint, mindezt jól alátámasztva. Vitatni vitathat minden szolgáltatói számlát, mondhatja azt, hogy ő ezt nem érti, ezért nem fizet. A lényegen nem változtat. A cég hazudhat, de a számok nem fognak. Így megindult a cég teljes ellehetetlenítése kommunikációs fronton, hogy a büntetőfeljelentéshez minden információnk meglegyen.

 Az augusztusi hónap azzal indult, hogy hideg fejjel, lépésről lépésre építjük fel a kommunikációnkat és gyűrjük magunk alá a céget. Tudni kell ugyanis, hogy minden ilyen bérlő azt hiszi, hogy mindig ő irányít. Ha elvesszük tőle ezt az érzést, akkor az olyan mintha az egyetlen játékszerét vennénk el. Dühös lesz, ingerült és ami a legfontosabb, hogy meggondolatlan. Vagyis meglepetést kellett okoznunk többször is, hogy elérjük a célunkat, a tények bizonyíthatóságát. Augusztus végéig ha nem mennek el, akkor a cég ellen megindítjuk a fizetési meghagyást augusztus 31 előtt. Ehhez pontos számlázásra volt szükség, hogy ha később a cég ellentmond, peresítésnél ne nagyon kelljen magyarázni semmit. A számlázást itt két részre kellett bontanunk és ennek megfelelően a kommunikációt is: 

  • a cégnek/családnak augusztus 19-ig adtunk határidőt az ingatlan átadásra

  • augusztus 19-ig ha nem adja át az ingatlant, akkor szeptember 19-ig számlázunk ki bérleti díjat és becsült rezsi díjakat is

A bérleti díj előre számlázása egyébként is bérleti jogviszonyban elfogadott tény, viszont a rezsi díjak előre számlázása egy biztonsági intézkedés ilyen esetben. Ezt akkor érdemes alkalmazni, ha a nemfizetés esélye nagyon magas. Itt pedig szinte 100%-os volt, hogy a család az ingatlant nem adja át szeptember 19-ig. A fizetési meghagyás tervébe is beleillett. Mert ha a határidőkkel jól tervezünk, akkor szeptember 20-a környékén kell majd neki legkésőbb megtenni az ellentmondást. A peresítés előtt pedig lejárt számla mellett lejárt számlázási időszakot is peresítünk. Így semmilyen formába sem lehet majd belekötni abba, védhető és jogos követelés marad, miközben egyáltalán nem túlzó. Vagyis nagyon fegyelmezetten és teljes koncentráció mellett elindult a cégvezető elleni hajsza. Részletek itt!

Címkék: csalás nemfizető lakáshasználó önkényes lakáshasználó szélhámos üzleti vállalkozás argelus hungary kft. gepfutar.hu argelus.hu

 

Nemfizető & Önkényes lakásfoglaló - Argelus Hungary Kft. Az első részben 2014. május 7-től június végéig összefoglaltuk, hogy kevesebb mint 2 hónap alatt mi mint bérbeadó milyen hamar szembesültünk azzal, hogy kockázatosnak ítélt cég hogyan válik ennyi idő alatt valódi szörnyeteggé. Kiderülhetett, hogy intenzíven kommunikálunk, főleg írásban, ami egyrészt fárasztja a másik felet, másrészt nagyon jól elemezhetővé válik minden beszélgetés. A hazugságok sokkal nyilvánvalóbbak, az átlátszó viselkedés sokkal egyértelműbb és ami a legfontosabb: felgyorsítja az eseményeket. Nem csak a rosszhiszemű felet, de magát a bérbeadót is nyomás alatt tartja, nem engedi tétovázni, hanem állandó cselekvésre készteti. Fárasztó, idő igényes és embert próbáló feladat, de az ilyen típusú helyzetek sosem könnyű kihívások. Ilyen érzésekkel vágtunk neki a júliusnak, amiben biztosak voltunk mindent vagy semmi alapon vízválasztó lesz ez a hónap a cég és köztünk lévő kapcsolatban. A terv röviden tömören annyi volt, hogy kimegy a számla időben, erről email megy azonnal. A fizetési határidő napján megy majd emlékeztető emailben, sms-ben és persze lesz egy telefon hívás is. 100%-ig biztosak voltunk, hogy nem fizet a cég határidőig. A reakcióját előre nem tudtuk, mert alig egy hete a paranoid viselkedése a fizetési felszólítás után, a hazugságok elég frissek voltak még. Számítottunk az utolsó klisére, a nagy csendre, amikor nincs semmilyen reakció. Ilyenkor napi szintű emlékeztető van, email, sms, 1-2 hívás. Majd kiderül a nyomásgyakorlásra mit reagál, gondoltuk. Itt fontos megjegyezni, hogy sosem szerencsés fizetési határidőt péntekre tenni, mert a legtöbb esetben a nemfizetésre hajlamosak azonnal hétfőnek értelmezik, vagyis egy pillanat alatt 3 napos késedelem lehet belőle. A júliusi fizetési határidő viszont pont ezért csütörtök volt, július 10. Részletek itt!

Címkék: csalás nemfizető lakáshasználó önkényes lakáshasználó szélhámos üzleti vállalkozás argelus hungary kft. gepfutar.hu argelus.hu

 

Nemfizető & Önkényes lakásfoglaló - Argelus Hungary Kft. Esettanulmány sorozatot indítunk, amit a helyzetre való tekintettel késleltve teszünk közre. Tőlünk nem rendhagyóan kritikusak és irónikusak leszünk most is, mert a téma különösen megkívánja. Mindenki hallott már a teljesen rosszhiszemű és nemfizető és kiköltözni nem akaró bérlőkről. Természetesen nincs két egyforma helyzet. A mi esetünk sem az. De úgy gondoljuk, hogy tanulságos lehet már az első fejezete is. A legnagyobb hibát mi is ott követtük el, hogy beengedtük az ingatlanba. Hibáztunk, mert nem figyeltünk a legapróbb jelekre. Nem voltunk elég gyanakvóak, pedig elhiheti mindenki, hogy nálunk gyanakvóbb kevés van a piacon. Egy szó mint száz bajba sodortuk magunkat, amit hamar észrevettünk és tervszerűen kezdtünk el kezelni. Időrendben haladunk és megmutatjuk, hogy miért fontos a hivatalos szerződés és havi számlázás, a megfelelő kommunikáció. Így lassan de nagyon szépen formálódik árgyélus királyfi és tündérszép ilona ördögi személyisége, ami tipikus kliséken alapul. Biztosak vagyunk benne, hogy sokan felismerik a szélhámosok biztos ismérveit, de az út a vadonba a bérbeadói hozzáálláson múlik leginkább. Szélhámosokat mi pedig nem kímélünk! Részletek itt!

Címkék: csalás nemfizető lakáshasználó önkényes lakáshasználó szélhámos üzleti vállalkozás argelus hungary kft. gepfutar.hu argelus.hu